‌با حجم زیادی از تناقض گویی رو … ‌با حجم زیادی از تناقض گویی رو … 161187001596025806 160x100

‌با حجم زیادی از تناقض گویی رو …

    ‌با حجم زیادی از تناقض گویی روبرو هستیم. باید عرض کنم که حتی به چیزی که صبح از قول بعضی از منابع نوشتم هم اعتمادی نیست! فقط همینقدر می‌دانم که چیزی که از آزاد سازی کوه #دماوند و زمین‌های اطرافش گفته می‌شود، به هیچ ‌وجه قابل تایید نیست. HRMirzadeh قضیه دماوند داره پیچیده