ظریف: جعبه سیاه را نمی‌دهیم! … ظریف: جعبه سیاه را نمی‌دهیم! … 393430001581875404 160x100

ظریف: جعبه سیاه را نمی‌دهیم! …

    ظریف: جعبه سیاه را نمی‌دهیم! کاری از #مانا_نیستانی #اخبار_ایران #هواپيماي_اوكراينی #پرواز۷۵۲ #سقوط_هواپیماhttps://iranwire.com/fa/pictorian/36452