واکنش #ابراهیم_رئیسی به هشتگ # … واکنش #ابراهیم_رئیسی به هشتگ # … 272992001595256605 160x100

واکنش #ابراهیم_رئیسی به هشتگ # …

    واکنش #ابراهیم_رئیسی به هشتگ #اعدام_نکنید، بدون اشاره مستقیم به این کارزار جهانی: بنای دستگاه قضایی ایران بر صدور رأی «بر مبنای شرع و قانون» است و این «فضاسازی‌ها و جو سازی‌ها» تأثیر گذار نیست. RadioZamaneh