۲۱ اردیبهشت سالروز مرگ #غزاله_ … ۲۱ اردیبهشت سالروز مرگ #غزاله_ … 749781001589132405 160x100

۲۱ اردیبهشت سالروز مرگ #غزاله_ …

    ۲۱ اردیبهشت سالروز مرگ #غزاله_علیزاده نویسنده ایرانی است. این عکس او برای اولین بار منتشر می‌شود که یکی از اعضای خانواده‌اش در اختیار من گذاشته‌اند.toushehفاطمه «غزاله» علیزاده، نویسنده ایرانی که از آثار مشهور او رمان دوجلدی #خانه_ادریسی‌ها است. او کار ادبی خود را از دهه چهل خورشیدی و با انتشار داستان‌های کوتاه در