محل اصابت گلوله به “تعدادی از” … محل اصابت گلوله به “تعدادی از” … 049570001590099005 160x100

محل اصابت گلوله به “تعدادی از” …

    محل اصابت گلوله به “تعدادی از” کشته شدگان #آبان_۹۸: ۶۶ نفر سریا گردن، ۴۶ نفر سینه یاقلب، ۱۴ نفر شکم یا پهلو، ۱۳ نفر پشت، ۴ نفر لگن یا ران، ۴ نفر پا (منبع: عفو بین الملل) * این آمار مربوط به گروهی از کشته شدگان است که اطلاعات محل اصابت تیر به