نماد سایت خبرکده

🔻لبخند رضایت و نفس راحت حجت‌ال …

🔻لبخند رضایت و نفس راحت حجت‌ال … 363484001712061002

 

 

🔻لبخند رضایت و نفس راحت حجت‌الاسلام کاظم صدیقی بعد از حمله اسرائیل

حجت‌الاسلام کاظم در خطبه‌های نماز دوشنبه این هفته، از جاسوس موساد، حاضر در صف‌های اول نماز جمعه‌های تهران، بخاطر برداشتن بار سنگین فشار خبری از روی شانه‌های وی، تشکر کرد.

@ #ف

خروج از نسخه موبایل