نماد سایت خبرکده

🔻 سهمیه سوخت خودروهای بدون بیم …

🔻 سهمیه سوخت خودروهای بدون بیم … 708450001702213202 1024x722

 

 

🔻 سهمیه سوخت خودروهای بدون بیمه قطع می‌شود

سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل از تغییرات در سهمیه بنزین خودروها خبر داد و گفت در همین رابطه سهمیه سوخت ناوگانی که بیمه «شخص ثالث» نداشته باشند، قطع خواهد شد.
VOA

[خودروی بدون بیمه اصلا چرا باید اجازه حرکت داشته باشه؟ که بعد بخوان ازش پول زور بنزین آزاد بگیرن؟]

@

خروج از نسخه موبایل