نماد سایت خبرکده

🔺 این هوش مصنوعی جدید تعامل بی …

🔺 این هوش مصنوعی جدید تعامل بی … 203577001702216806

 

 

🔺 این هوش مصنوعی جدید تعامل بین انسان و اشیا در محیط‌های مجازی را ساده می‌کند

محققان دانشگاه استنفورد و آزمایشگاه تحقیقات هوش مصنوعی فیسبوک در متا (FAIR) سیستم هوش مصنوعی جدیدی را توسعه داده‌اند که می‌تواند براساس توضیحات متنی، بین انسان‌ها و اشیای یک محیط مجازی، حرکات طبیعی و هماهنگ ایجاد کند.

Digiato
@

خروج از نسخه موبایل