نماد سایت خبرکده

#الو ماه قبل که عربستان در هتل …

#الو ماه قبل که عربستان در هتل … 366432001702074602

 

 

#الو ماه قبل که عربستان در هتل اسپیناس تهران جشن گرفت و با نماینده وزارت خارجه ایران ، رقص چاقو میکردن ، احساسات کسی جریحه دار نشد ، الان که  شهر رشت چند نفر  رقصیدن ، احساسات پاک امت حزب‌الله جریحه دار شده !

خروج از نسخه موبایل