نماد سایت خبرکده

وزیر احمق رفاه در بین معلولین …

وزیر احمق رفاه در بین معلولین  … 960838001701671404 1024x683

 

 

وزیر احمق رفاه در بین معلولین گفته به امید «ایران بدون معلول» او تمام صحبت هایش را در روز جهانی معلولین به غزه اختصاص داده و در پایان صحبت هایش با وقاحت تمام گفته به امید «ایران بدون معلول» بسیاری از معلولین و خانواده های آنها از حرف او ناراحت شدند و جلسه را ترک کردند.

NR2OH

خروج از نسخه موبایل