نماد سایت خبرکده

وزیر احمق رفاه در بین معلولین …

وزیر احمق رفاه در بین معلولین  … 400653001701694803 1024x683

 

 

وزیر احمق رفاه در بین معلولین گفته به امید «ایران بدون معلول»!
او تمام صحبت‌هایش را در روز جهانی معلولین به غزه اختصاص داده و در پایان صحبت‌هایش با وقاحت تمام گفته به امید «ایران بدون معلول» بسیاری از معلولین و خانواده‌های آنها از حرف او ناراحت شدند و جلسه را ترک کردند.
NR2OH

📡 @

خروج از نسخه موبایل