نماد سایت خبرکده

🔻 مال‌باختگان شرکت «رضایت‌خودر …

🔻 مال‌باختگان شرکت «رضایت‌خودر … 396909001701379804 1024x722

 

 

🔻 مال‌باختگان شرکت «رضایت‌خودرو» در قزوین: حق‌مان را می‌خواهیم

مال‌باختگان شرکت «تعاونی رضایت خودروی طراوت نوین» روز پنجشنبه ۹ آذر برای چندمین بار در قزوین دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند.

VOA
@

خروج از نسخه موبایل