نماد سایت خبرکده

– چرا حدیث اسلامی را کشتی؟ + ب …

– چرا حدیث اسلامی را کشتی؟
+ ب … 204442001701289805
– چرا حدیث اسلامی را کشتی؟
+ ب … 882237001701289804

 

– چرا حدیث اسلامی را کشتی؟
+ برای پول؛ از بیکاری و بی‌پولی رنج می‌بردم
– برای چقدر پول؟
+ حتی اگر «۵ میلیون تومن» هم پیشنهاد می‌کرد، باز هم همسرش را می‌کشتم!

حدیث اسلامی، فیلمبردار مشهدی، انتهای تیرماه با نقشه‌ای که همسرش کشیده بود، توسط یک قاتل اجاره‌ای به قتل رسید.

iaaraash

 

خروج از نسخه موبایل