نماد سایت خبرکده

به قدری ازش حتی با دستهای بسته …

به قدری ازش حتی با دستهای بسته … 713208001701345603 1024x673
به قدری ازش حتی با دستهای بسته … 018392001701345603

 

به قدری ازش حتی با دستهای بسته و شکسته می‌ترسیدن که باوجود در اختیار داشتن قاضی و دادستان و وکیل و زور و اسلحه ، جرات نکردن بدون ماسک تو دادگاه فرمایشی ظاهر بشن!
#مجیدرضا_رهنورد

Homa2021

 

خروج از نسخه موبایل