نماد سایت خبرکده

امروز سالگرد کسی هست که به جرم …

امروز سالگرد کسی هست که به جرم … 609386001701289804 1024x592

 

 

امروز سالگرد کسی هست که به جرم شادی کشته شد و برادرش تا صبح جنازشو تو خیابون میچرخوند که جنازه رو ندزدند…
#مهران_سماک

Iliaaaa6

خروج از نسخه موبایل