نماد سایت خبرکده

#الو بانک ملی از دیروز روی هر …

#الو بانک ملی از دیروز روی هر  … image
#الو بانک ملی از دیروز روی هر تراکنش کارت به کارت حتی مبلغ زیر سی هزار تومن ناقابل هم ۷۲۰ تا تک تومنی عوارض انتقال کسر میکنه! بقیه بانک ها رو خبر ندارم.

این یعنی دست کثیفشون رو تا شونه کردن توی جیب ملت، هنوزم دارن ادامه میدن. شخصا از امروز حتی الامکان از پول نقد استفاده خواهم کرد‌.

تا پریروز برای انتقال مبلغ هر یك میلیون تومن، ۶۰۰ تومن عوارض میگرفتن و تصاعدی بالا میرفت. مقایسه کنید با الان.

خروج از نسخه موبایل