نماد سایت خبرکده

🔻ساخت موشک با شکر و روغن در خو …

🔻ساخت موشک با شکر و روغن در خو … 728714001700987402

 

 

🔻ساخت موشک با شکر و روغن در خوابگاه دانشگاه نیروهای قدس!

همسر مصطفی احمدی روشن: همسرم به‌خاطر رشته تحصیلی‌اش چند ماهی هم در نیروی قدس فعالیت کرد و با توجه به علمی که داشت از مواد ابتدایی مثل شکر و روغن در خوابگاه موشک ساخت.

[با شکر و نیترات پتاسیم موشک میشه ساخت؛ دلیل استفاده از روغن اما از نظر علمی خیلی مشخص نیست.]

@

خروج از نسخه موبایل