نماد سایت خبرکده

۱_سن بازنشستگی رو بالا ببریم، …

۱_سن بازنشستگی رو بالا ببریم،  … image
۱_سن بازنشستگی رو بالا ببریم، همه قبل بازنشستگی بمیرن وارثی هم که ندارن.
۲_عوارض خروج رو ده برابر کنیم اینا دو و چهاربرابر رو دادن اینم میدن
۳_ماشین همه‌شون رو بخوابونیم بگیم حجاب نداشتی، پولشو بگیریم
۴_مدرک دانشگاهی دست کسی ندیم، مدرک خودشونو به خودشون بفروشیم
#داروغه_ناتینگهام

NEOdouda

خروج از نسخه موبایل