نماد سایت خبرکده

نمایی کامل‌تر از آرایش نیروهای …

نمایی کامل‌تر از آرایش نیروهای … 150877001700517603

 

 

نمایی کامل‌تر از آرایش نیروهای حجاب بان در مترو
اینجا خشونت کلامی نمی‌بینیم، ولی حجم انبوه نیروی مرد و زن با پوشش دولتی و ماسک که ثانیه به ثانیه می‌گوید “عزیزم شالت… خانم محترم شالت” وحشتناک است.
روزهای دیگر یک مرد هم از زنان بی‌حجاب عکس می‌گیرد، که امروز نبود.
miladpoureisa

📡 @

خروج از نسخه موبایل