نماد سایت خبرکده

فرودگاه مشهد، امروز؛ #حجاب‌بان …

فرودگاه مشهد، امروز؛ #حجاب‌بان … 318321001700515803 802x1024
فرودگاه مشهد، امروز؛ #حجاب‌بان … 399984001700515802

 

فرودگاه مشهد، امروز؛ #حجاب‌بان‌ ها گوشه به گوشه و صندلی به صندلی می‌گردند و هرجا روسری‌ای افتاده‌باشد تذکر می‌دهند. به‌نظر فعالیت حجاب‌بان‌ها کم‌کم وارد گام دوم می‌شود.

Mbagherzadeh1

 

خروج از نسخه موبایل