نماد سایت خبرکده

خبرنامه امیرکبیر: نیروهای حراس …

خبرنامه امیرکبیر: نیروهای حراس … 222160001700515805 819x1024

 

 

خبرنامه امیرکبیر: نیروهای حراست دانشگاه بهشتی در اقدامی عجیب و غیرمنتظره امروز دوشنبه ۲۹ آبان ماه به داخل کلاس‌های درس در دانشکده روانشناسی حمله کردند و زمانی که استاد مشغول به تدریس بود، کارت دانشجویان دخترانی که مقنعه از سرشان افتاده بود را ضبط کردند.

گفتنی است این اقدام تنها به دانشکده روانشناسی محدود نشده و ماموران حراست به کلاس‌های درس دانشکده ادبیات و علوم انسانی نیز حمله‌ور شدند. در این دانشکده نیروهای حراست استاد را به‌دلیل اینکه برخی دانشجویان کلاسش حجاب‌ نداشته‌اند، از کلاس درس بیرون کشیده و او را بازخواست کرده‌اند. همچنان آمار دقیقی از تعداد دانشجویانی که کارت آنان ضبط شده، وجود ندارد.

* پیش‌تر در زمان انتخاب واحد، سامانه آموزشی تعداد زیادی از دانشجویان دختر از دسترس آنان خارج شده بود و کمیته انضباطی بهشتی، آنان را مجبور به دادن تعهد در ازای انتخاب واحد کرده بود.
esmaeils1169

📡 @

خروج از نسخه موبایل