نماد سایت خبرکده

حمایت وزیر کار از مصوبه افزایش …

حمایت وزیر کار از مصوبه افزایش … 264366001700577004

 

 

حمایت وزیر کار از مصوبه افزایش سن بازنشستگی

مرتضوی: ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی به شدت کاهش پیدا کرده که در صورت ادامه داشتن این روند صندوق‌ها در آینده نزدیک قادر به پاسخگویی به ذی‌نفعان خود نخواهند بود.

خروج از نسخه موبایل