نماد سایت خبرکده

#حسین_سپهری و #محمدحسین_سپهری …

#حسین_سپهری و #محمدحسین_سپهری  … 846209001700551802

 

 

#حسین_سپهری و #محمدحسین_سپهری بیش از ۵۰ روز است که در بازداشت موقت، در زندان وکیل آباد محبوس هستند و بیش از ۱۰ روز است که هیچ‌گونه تماس و ملاقاتی با خانواده نداشته‌اند.
همچنین #فاطمه_سپهری بیش از یک ماه با خانواده تماسی نداشته‌ است.

AsgharSepehri

خروج از نسخه موبایل