نماد سایت خبرکده

حدادعادل آمد، شهرام ناظری نخوا …

حدادعادل آمد، شهرام ناظری نخوا … 977496001700546402

 

 

حدادعادل آمد، شهرام ناظری نخواند، مردم سالن را ترک کردند

در مراسم آیین بدرقه پیکر شادروان دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حاضرین در اعتراض به سخنرانی حداد عادل سالن را ترک کردند و پس از پایان سخنرانی او، حاضرین مجدد وارد سالن شدند

خروج از نسخه موبایل