نماد سایت خبرکده

بلایی که حماقت حماس بر سر غزه …

بلایی که حماقت حماس بر سر غزه  … 210538001700544605

 

 

بلایی که حماقت حماس بر سر غزه آورد

HadiZonouzi

خروج از نسخه موبایل