نماد سایت خبرکده

ان ویدیو امروز چندبار با کپشن‌ …

ان ویدیو امروز چندبار با کپشن‌ … 404710001700577003

 

 

ان ویدیو امروز چندبار با کپشن‌های مختلف توییت شده. کسی که اولین بار منتشر کرده در شرحش نوشته:

“دیدم زاینده‌رود باز شده، یاد آخرین سفر ایرانم افتادم که دو روز بود رودخونه باز شده بود و اصفهانیا کلی ذوق‌زده‌‌ شده بودن. این داداشمونم توی‌ یه لول دیگه‌، خودشو کاملاً در‌ جریان قرار‌‌ داده بود.”
thesamesia

📡 @

خروج از نسخه موبایل