نماد سایت خبرکده

انتشار تصاویر انتقال گروگان‌ها …

انتشار تصاویر انتقال گروگان‌ها … 247082001700544602

 

 

انتشار تصاویر انتقال گروگان‌های اسرائیلی به بیمارستان شفا توسط حماس؛ انتقال نوزادان به مصر

VOAfarsi

خروج از نسخه موبایل