نماد سایت خبرکده

#رضا_نوروزی موقتا آزاد شد رضا …

#رضا_نوروزی موقتا آزاد شد
رضا  … 994360001696244402

 

 

#رضا_نوروزی موقتا آزاد شد
رضا نوروزی زندانی سیاسی، روز گذشته با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتا از زندان اوین آزاد شد.

arsham_rezaee

خروج از نسخه موبایل