نماد سایت خبرکده

دقیقا روز ربوده شدنش مشخص نیست …

دقیقا روز ربوده شدنش مشخص نیست … 524790001695742202

 

 

دقیقا روز ربوده شدنش مشخص نیست اما دوستان #آرام_آزاده می‌گویند از دی ماه پارسال از او خبر ندارند. آخرین روزهای دی ۱۴۰۱ آرام در یکی از خیابان‌های #سنندج توسط مزدوران ج.ا ربوده شده و تا مدت زیادی زیر شکنجه بوده است اما مدت زیادی است که هیچ خبری از او در دست نیست.

Soranmansournia

خروج از نسخه موبایل