نماد سایت خبرکده

یک گزارشگر صدا و سیمای جمهوری …

یک گزارشگر صدا و سیمای جمهوری  … 673083001695655802

 

 

یک گزارشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دانش‌آموزان خردسال می‌خواهد کە پیام خود بە رئیس‌جمهوری را بیان کنند. اما یک دانش‌آموز دختر و خردسال در جوابی متفاوت می‌گوید: «دوستدارم همیشه بی‌حجاب باشم، لباس مدرسه نپوشم، مقنعه سرم نباشه».

dw_persian

خروج از نسخه موبایل