نماد سایت خبرکده

قرار است دستمزد کارمندان دولت …

قرار است دستمزد کارمندان دولت  … image
قرار است دستمزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد افزایش یابد. در حال حاضر #تورم موجود در اقتصاد ایران بالای ۴۰ درصد است و برخی برآوردها حکایت از این دارند که قدرت خرید مردم حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.

احتمالا افزایش دستمزد #کارگران ، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود.

Roozbeh1963

خروج از نسخه موبایل