نماد سایت خبرکده

پیکر #نعمت_احمدی، دانش‌آموخته …

پیکر #نعمت_احمدی، دانش‌آموخته  … 665430001695558609 1024x722

 

پیکر #نعمت_احمدی، دانش‌آموخته حقوق و دکترای تاریخ، روز دوم مهرماه ۱۴۰۲ در “امامزاده صالح” تجریش در تهران به خاک سپرده شد. دفاع از بسیاری از روزنامه‌نگاران در دهه۱۳۷۰ و وکالت در پرونده موسوم به “قتل‌های محفلی کرمان” از جمله فعالیت‌های حقوقی احمدی بودند.

dw_persian

 

خروج از نسخه موبایل