نماد سایت خبرکده

#الو ورودی‌های مزار #حنانه_کیا …

#الو ورودی‌های مزار #حنانه_کیا … 353941001695331804 1024x583

 

 

#الو ورودی‌های مزار #حنانه_کیا رو کلا بسته بودن و با کلی سوال و جواب اجازه ورود میدادن. اینم وضع جاده‌ی منتهی به مزار که هم در ورودی بسته‌س هم تو جاده مانع گذاشتن

خروج از نسخه موبایل