نماد سایت خبرکده

#الو برای مراسم سالگرد #نیکا_ش …

#الو برای مراسم سالگرد #نیکا_ش … 351823001695301205

 

 

#الو برای مراسم سالگرد #نیکا_شاکرمی تمام راه ها به سمت قبرستان روستای حیات الغیب معمولان رو بستن و در روستاهای مجاور مامورین امنیتی مستقر شدن

خروج از نسخه موبایل