نماد سایت خبرکده

#الو اینم درویش مدیرعامل باشگا …

#الو اینم درویش مدیرعامل باشگا … 036681001695301205
#الو اینم درویش مدیرعامل باشگا … 707268001695301204

 

#الو اینم درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که مثل همه مسئولین پای ثابت حسین حسین و کربلان و نگران مردم فلسطین؛ ولی حق یک هوادار معلول رو هم می‌خورن!

 

خروج از نسخه موبایل