نماد سایت خبرکده

unikador پیام زلنسکی درباره …

unikador 
 
پیام زلنسکی درباره … 086788001685053802

 

 

unikador

پیام زلنسکی درباره کشتار مردم بی‌گناه اوکراین با پهبادهای شاهد ایران و درخواست کمک از همه مردم (حتی سازندگان پهبادها) برای تلاش برای قطع ارسال این پهبادها از ایران به روسیه.

[همین هفته ۳۶ پهباد به نقاط مختلف اوکراین حمله کردند. تنها برای شهر کی‌یو، این حمله ۱۲مین حمله در یک ماه گذشته بوده است.]

خروج از نسخه موبایل