نماد سایت خبرکده

#مسعود_اسلامی_نسب (بختیار)  پس …

#مسعود_اسلامی_نسب (بختیار)  پس … 725351001685032205

 

 

#مسعود_اسلامی_نسب (بختیار)  پسر خاله #توماج_صالحی در خطر ۷ سال حبس

مسعود در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۱ در منزل بازداشت شده و اتهامات وارده به وی هیچ‌کدام ثابت نشده و مدرکی بر علیه وی وجود ندارد.

«در پرونده او سلاح سرد ذکر شده و بعد او را با مامور آسیب دیده روبرو کرده‌اند و مامور گفته شحصی که به من آسیب زده مسعود نیست»

در حال حاضر پرونده به دیوان عالی ارجاع شده و دیوان با قرار وثیقه موافقت کرده و تا زمان بازبینی پرونده و نتیجه نهایی مسعود آزاد شده است.

پیش تر در دادگاه تجدید نظر، مسعود به ۷ سال حبس و ۴ سال تیعید و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.

🔺https://t.me/mamlekate/78647

خروج از نسخه موبایل