نماد سایت خبرکده

مجتبی توکلی، زندانی سابق سیاسی …

مجتبی توکلی، زندانی سابق سیاسی … 369576001685032203

 

 

مجتبی توکلی، زندانی سابق سیاسی که پس از تحمل دوران محکومیت حبس به تازگی از زندان آزاد شده است و قصد بازگشت به محل کار قبلی خود را داشته، از ادامه اشتغال با وجود ۱۷ سال سابقه محروم شده است.

AndreasGudi

خروج از نسخه موبایل