نماد سایت خبرکده

آقا ۲۰۰ میلیارد تومن پولی نیست …

آقا ۲۰۰ میلیارد تومن پولی نیست … 367859001684672202

 

 

آقا ۲۰۰ میلیارد تومن پولی نیست در برابر بودجه‌های عظیمی که صرف محدودسازی اینترنت ایران شده‌ها! فکر کنم رسانه‌ها در جریان بودجه‌ها نیستن که این عددی که مؤمن‌نسب گفته توجهشون رو انقدر جلب کرده!
Hamed Bidi

طرح فیلترینگ هوشمند اواسط سال ۹۳ اجرایی شده بود. دلار اون موقع حدود ۳۳۰۰ تومن بود. ۲۰۰ میلیارد تومن در اون بازه یعنی حدود ۶۰ میلیون دلار امروز یا به عبارتی ۳ هزار میلیارد تومن؛ اون هم برای زیرساختی که کمتر از دو سال کارایی داشت

arashzd
دریافت سرور آوتلاین

خروج از نسخه موبایل