نماد سایت خبرکده

چند نشانه از فرهنگ ایرانی در …

چند نشانه از فرهنگ ایرانی در   … 693573001679436007
چند نشانه از فرهنگ ایرانی در   … 513965001679436007

 

چند نشانه از فرهنگ ایرانی در تصویر خامنه‌ای می‌بینید؟
SirAleQthegreat
غیر از معماری پنجره که احتمالا این رو هم نمی‌دونستند.
Younes84056376
قبلاها باز یه گلی می‌گذاشتند الان که دیگه تصویر رو خالی از هر المان بهاری کردند.
sanam78718876
حتی میکی ماوس، ارزش بیشتری برای فرهنگ ایران قائله.
Hqkaya

📡 @

 

خروج از نسخه موبایل