نماد سایت خبرکده

با غیرقانونی شدن تغییر ساعت رس …

با غیرقانونی شدن تغییر ساعت رس … 558911001679259603

 

 

با غیرقانونی شدن تغییر ساعت رسمی کشور، دولت ابراهیم رئیسی ساعات کار جدیدی برای ادارات و مدارس در سال ۱۴۰۲ تصویب کرد.

به گفته سخنگوی دولت رئیسی، در سال جدید، ساعت شروع به کار
ادارات: ۷ صبح
بانک‌ها و مدارس متوسطه: ۷:۳۰ صبح
مدارس ابتدایی: ۸ صبح
خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی اردیبهشت امسال تصویب کرد که دولت دیگر مجاز به تغییر ساعت نیست.
@VahidHeadline

📡 @

خروج از نسخه موبایل