نماد سایت خبرکده

شیرین عبادی در پارلمان اروپا: …

شیرین عبادی در پارلمان اروپا:  … 775130001678885202 1024x574

 

 

شیرین عبادی در پارلمان اروپا:

این رژیم قابل اصلاح نیست، قانون اساسی کشور ما باید تغییر کند و با قوانین موجود هیچ چیز قابل اصلاح نیست. برای همین مردم ایران خواهان تغییر رژیم هستند.

مطمئن شوید که سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود.

خروج از نسخه موبایل