نماد سایت خبرکده

«دبیرستان دخترانه تدین و صداقت …

«دبیرستان دخترانه تدین و صداقت … 880963001678021204

 

 

«دبیرستان دخترانه تدین و صداقت (کنار هم) #مشهد هم امروز حمله کردند. همین الان خاهرم و همه بچه ها دارن جلو چشام پر پر میزنن الان دارن میبرن بیمارستان» #حمله_شیمیایی_به_مدارس

mamlekate
@mamlekate

خروج از نسخه موبایل