نماد سایت خبرکده

#الو کانال حکومتی پارسینه اینو …

#الو کانال حکومتی پارسینه اینو … 608222001677393004

 

 

#الو کانال حکومتی پارسینه اینو از قول مدیر سایت صراط نیوز زده.

t.me/mamlekate/77337 : سقوط

خروج از نسخه موبایل