نماد سایت خبرکده

برای اجرای بهینه‌تر اینترنت طب …

برای اجرای بهینه‌تر اینترنت طب … 412284001677234616 1024x812

 

 

برای اجرای بهینه‌تر اینترنت طبقاتی نیازه لیست سفید خواصی که امکان دسترسی بهش دارن رو گسترس بدن و همزمان دسترسی مردم عادی رو تا جای ممکن محدود کنن. بخش دوم اتفاق افتاده، الان صرفا دارن تعداد واجدین شرایط بخش اول رو گسترش می‌دن. خوابی که جهرمی دید رو زارع‌پور داره تعبیر می‌کنه

arashzd

خروج از نسخه موبایل