نماد سایت خبرکده

گزارش‌ها از سقز حاکی است که عص …

گزارش‌ها از سقز حاکی است که عص … 078942001676786403

 

 

گزارش‌ها از سقز حاکی است که عصر شنبه یکی از جوانان این شهر به نام مختار فتحی، از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به «ظن شعارنویسی» هدف شلیک گلوله جنگی قرار گرفت و کشته شد.

Radiofarda

خروج از نسخه موبایل