نماد سایت خبرکده

این آمار مربوط به حداقل حقوق ک …

این آمار مربوط به حداقل حقوق ک … 443835001676808002 1024x823

 

 

این آمار مربوط به حداقل حقوق کارگری در خاورمیانه است.
حداقل حقوق کارگری ایران حتی نیمی از این رقم در عراق هم نیست و از لیبی درگیر جنگ هم کمتر است.
عربستان و عمان پیشتاز هستند و نکته جالب اینکه یکی از بالاترین نرخها مربوط به کارگران فلسطینی در دولت خودگردان است.

melliiun

خروج از نسخه موبایل