نماد سایت خبرکده

برای جمع کردن این جمعیت‌های ان …

برای جمع کردن این جمعیت‌های ان … 654660001676136604

 

 

برای جمع کردن این جمعیت‌های اندک هم تازه هزارتا ترفند می‌زنند. این یه نمونه از پیامک‌ به بچه‌های بازداشت شده ست که بعد از آزادی موقت به قید وثیقه بهشون گفتن «برای راکد نشدن پرونده» باید بیاین مراسم جمهوری اسلامی.

خروج از نسخه موبایل