نماد سایت خبرکده

#الو این وضعیت دانشگاه شریفه. …

#الو این وضعیت دانشگاه شریفه.  … image
#الو این وضعیت دانشگاه شریفه. بقیه دانشگاه ها هم احتمالا همینطوری ان.
تا یکم سر و صداها خوابیده، دخترا رو برای حجاب احضار میکنن و به خانواده دانشجوها زنگ میزنن و تذکر میدن. جدیدا هم که باید تو سامانه آموزش تعهد بدیم.

🔺https://t.me/mamlekate/76777

خروج از نسخه موبایل