نماد سایت مملکته

‌سپیده کاشانی، یکی از زندانیان …

‌سپیده کاشانی، یکی از زندانیان … 081501001674597602

 

 

‌سپیده کاشانی، یکی از زندانیان پرونده فعالان محیط زیست که از پنج سال پیش در اوین زندانی است، در نامه‌ای جزئیاتی از شکنجه‌ها و دیگر موارد متعدد پایمال شدن حقوق زندانیان این زندان را شرح داده است.
خانم کاشانی از جمله نوشته است که بازجوی او، «ویدئوی جسد» کاووس سید امامی، یکی دیگر از بازداشتی‌های این پرونده را برای شکنجه به او نشان داده و هومن جوکار، همسر وی و متهم دیگر این پرونده، برای شکنجه به پای چوبه دار ساختگی برده شده است.
@VahidHeadline

📡 @

خروج از نسخه موبایل